• Træ- og buskbeskæring

    juli 29, 2019
  • Større buske og træer som står uhensigtsmæssigt, og er til gene for ejendommen og beboerne, bliver beskåret efter sommerferien.

    De store fyrretræer ved legepladsen bliver ligeledes fældet efter sommerferien.