• Diverse vedligeholdelse

  oktober 1, 2019
 • Kantskæring af græs langs alle fliser arealer udføres uge 43-44

  Fejning langs alle parkerings arealer/ veje ind i Bavnehøjpark inkl stier udføres uge 44-45

  Fældning af større træer fældes i uge 43

  Beskæring og fjernelse af høje buske samt træer langs facader fjernes løbende frem til og med uge 46

  Renovering af Fliser ved nummer 10-11 mod Fiskebækvej renoveres i uge 40-42

  Renovering af Fliser ved nummer 8-9 bagside mod græs arealer renoveres uge 42-44

  Udskiftning af nedbrudte og udtjente stål tegl over vinduer i kældre udskiftes nummer 17-20-10-11

  Renovering af enkelte kældervægge grundet manglende fugtspærre

  Ring hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål