• Tilpasning af vaskeritider og tørretider

    januar 12, 2020
  • OBS Tilpasning af vaskeritider og tørretider i alle 9 vaskerier.

    På grund af visse praktiske uhensigtsmæssigheder, har Nortec A/S efter vores anmodning foretaget følgende ændring i reservationssystemet:

    Det vil ikke længere være muligt at booke en tørretumblertid, hvis en anden beboer har booket en vasketid i samme tidsinterval.

    Kort sagt – de gamle og eksisterende regler er stadigvæk gældende – det vil sige i praksis er det den beboer, der har vasketiden, som samtidigt har råderetten over tørrerum samt adgangen til tørretumbleren.