• Supplerende undersøgelser af fundamenter/jordbund

    februar 20, 2020
  • Som flere nok har lagt mærke til, er der for tiden lidt aktivitet af håndværkere. Der udføres lokale steder i supplerende undersøgelser af fundamenter/jordbund med henblik på byggeprojektet i Bavnehøj Park. I de opgange hvor arbejdet foregår, er der sat opslag op. Der vil forud for igangsættelse af selve byggeprojektet blive indkaldt til et beboerinformationsmøde, som forventes bliver afholdt først på foråret.

    Bestyrelsen