• Nedrivelse af kældertrapper ved 7-6

    april 17, 2020
  • Kældertrapper i gavlen ved nummer 7-6 bliver lige efter påske nedrevet og dørhuller lukkes, området planeres og der sås græs, således der ikke længere er adgang fra gavlene grundet den meget ringe stand de er i og hensynet til beboernes sikkerhed.