• Så er projekt nye affaldsøer godt i gang

  juli 5, 2020
 • Lidt orientering om etableringen af den nye affaldsordning, som vil være gældende fra udgangen af 2020.06.30

  Der er foretaget en nøje gennemgang af den nuværende ordning i forhold til den fremtidige og som alle nok har set bliver der 3 nye væsentligt større affaldsområder, som skal kunne rumme en op til 10 punkts sortering.

  Den fysiske placering er valgt  henhold til en logistisk bedømmelse foretaget i samarbejde med Vestforbrændingen og Furesø Kommune.

  Her var et væsentlig fokuspunkt i processen, at samtlige beboere i området ved valg af modellen vil opnå en rimelig gåafstand til et af de tre områder. De hidtidige gamle affaldsområder bevares, og vil blive renoveret løbende som led i den almindelige drifn af Bavnehøj Park.

  Det bemærkes, at størrelsen af den enkelte ø ud for opgang 10. 20 og 6 har lidt forskellig antal m2. Alle 3 er fagligt vurderet som tilstrækkelige til at tilgodese de nuværende og  fremtidige krav til affaldssortering, som allerede i dag er vedtaget Folketinget.

  Affaldsøen foran opgang 20 vil ikke få en højde, som vil nå op til underkanten af de vinduesfag, Endvidere forventes der ikke at opstå lugtgener efter installeringen af de nye beholdere i områderne. Således vil der blive tømt for biologisk husholdningsaffald 2 gange om ugen.

  Det er planen at alle 3 øer får en form for visuelt tag, som kombineret med ny klatrende beplantning, vil betyde, at selv beboerne fra de øverste vinduer ikke bliver generet af udsynet mod parkering og/eller de grønne områder.

  Sammenfattende er der et naturligt fokus på affaldsøernes udseende og fremtræden i forhold til bestyrelsens prioritering ønske – nemlig at affaldsøerne skal falde visuelt ind i harmoni med såvel de grønne områder som bygningerne i området.

  Vi ser frem til at præsentere det endelige resultat, når det er færdigt