• Alle skal vi lære at sortere 10 slags affald

  september 7, 2020
 • Fra 1. juli 2021 skal der være ens regler for sortering af affald i alle landets kommuner, og alle skal sortere 10 typer af affald, blandt andet mad og plastik.

  Som noget nyt skal vi også sortere fødevarekartoner og tekstiler ifølge aftalen, der er faldet politisk på plads og indkøringen af ordningen indledes i blandt andet Furesø Kommune i 2020, hvor vi i dag sorterer i affaldstyperne husholdningsaffald, pap, papir, glas og elektronik – det er denne ordning som skal forbedres allerede fra udgangen af 2020.

  Her er nogle af hovedpunkterne i den nye ordning:

  · Affald skal sorteres i følgende: Mad, papir, pap, metal, glas, plastik, tekstiler, fødevarekartoner, restaffald og farligt affald.

  · De 10 slags affald markeres med piktogrammer, som skal bruges i alle kommuner.

  · Sorteringen i 10 typer af affald skal gælde fra 1. juli 2021.

  · Kravet om sortering af tekstilaffald gælder dog først fra 2022.

  · Indsamlingen skal være ens i hele landet, og den skal gælde både helårsbeboelse og sommerhusområder – samt på arbejdspladser.

  · Det bliver tilladt at sortere affaldet i spande med flere rum. Partierne er enige om, at et almindelige parcelhus i udgangspunktet højst skal have 2-4 spande med flere rum til de 10 typer af affald.

  · Vigtig forandring for de fleste husstande – langt mere plastaffald skal genanvendes i stedet for forbrændes. Målet er at fjerne 80 % af plastaffaldet fra forbrænding i 2030, og der indføres krav om, at 60 % af det indsamlede plastaffald skal bruges til reel genanvendelse.

  Den politiske aftale er indgået mellem den socialdemokratiske regering, Venstre, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet. Ifølge den politiske aftale vil affaldsgebyret kunne stige frem mod 2030, men partierne er enige om, at der samtidigt skal ske en effektivisering og strømlining, så borgerne samlet set ikke vil opleve stigninger i gebyret

  Målet er, at affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030. Det skal blandt andet ske ved, at mere plastik genanvendes i stedet for at blive brændt.

  I 2017 blev kun 42 % af plastemballagen indsamlet til genanvendelse, mens en del stadigvæk frem til i dag ender som restaffald eller i naturen. Når plastikaffald brændes på forbrændingsanlæg, udledes der store mængder CO2. Ved at øge mængden af plastikaffald, der bliver genanvendt er det forventningen, at der vil kunne fjernes 80 % af plastikaffaldet fra forbrændingsanlæggene i 2030.

  Den nye affaldsordning vil formentlig medføre en stigning i gebyret på 140-340 kr. om året pr husstand, vurderer Dansk Affaldsforening.