• Status for vedligeholdelsen af de grønne områder

  september 7, 2020
 • Som I måske har opdaget er vi i fuld gang med at få udskiftet de gamle smuldrende flisepartier i de sidste atriumgårde. Derudover er der opsat nye bænke – borde i alle gårdene, så der er klar til at danne en god ramme for beboere, som har lyst til at nyde eftersommeren her.

  Samtidigt vil midterstiens slidte forløb blive udskiftet med nye fliser fra trappen ved opgang 20 frem til lågen ud til Fiskebækvej.

  Samtidigt med fliseprojektet er det ligeledes besluttet, at alle buskarealerne fjernes langs midterstien med det formål dels at få elimineret de skadedyr, som bor i skrænten og dels for at få blotlagt og senere udskiftet de gamle kloak og drænrør af ler, som er ødelagte på grund af indtrængende planterødder fra buske og træer.

  I stedet vil stiområdet blive tilplantet med fritstående prydbuske og græs, en løsning som samtidigt vil minimere vedligeholdelsen af området fremover.

  Parkeringsbåsene mellem blokkene vil blive malet op på ny medio september.