• Tillæg til husorden under “Affald”

    oktober 5, 2020
  • Furesø Kommune har indført et nyt affaldsregulativ gældende fra 1. januar 2019. Det betyder at  i løbet af 4. kvartal 2020 skal alle beboere i Bavnehøj Park i gang med at sortere deres husholdningsaffald.

    Formålet er at spare på verdens ressourcer, reducere CO2 og derved skåne miljøet ved at genbruge mest muligt.

    Læs det fulde tillæg her: