• Så er den nye affaldsssortering i luften!

  november 12, 2020
 • Så er vi endelig i gang med sortering og etableringen af muligheden for at vores affald fremover vil kunne genbruges efter de nye retningslinjer. En stor del at beboerne besøgte opgang 11 i går for at hente den kommunale boks. De resterende uafhentede bokse vil blive fordelt via ejendomsinspektøren snarest muligt, formentligt i løbet af næste uge.

  Hvornår kan vi så begynde at sortere vores affald?
  Svaret er nu – i dag og fremover. Det betyder, at alle i Bavnehøj Park, som har både hjertet og hovedet med i forhold til genbrug og affaldssortering vil kunne medvirke som ambassadører for en samlet vellykket indsats i vores beboelse. 
  Det er vigtigt, at vi læser affaldsbetegnelsen på de nye containere så det er den rigtige affaldstype, der placeres i den tilhørende container… Supplerende grønne poser til biologisk affald forventes leveret fremover efter nærmere aftale mellem kommunen og ejendomskontoret. Informationsoplag i opgangene senere. 

  Hvad så med de gamle containere til “Husholdningsaffald”?Vestforbrændingen afhenter de gamle containere i den kommende tid i forbindelse med placeringen af evt. nye ekstra containere i de 3 nye affaldsøer.

  Lad os satse på at det er Bavnehøj Parks gode eksempel, som virkelig kommer til at batte noget i det samlede succes billede i Værløse.

  På forhånd tak 🙂