• Buskarealer

    februar 2, 2021
  • Vi går i gang med at fjerne de brede buskarealer langs flere af blokkene for at gøre klar til at udskifte dræn mv. langs bygningerne for at sikre vores kloaker og dræn mod rotter og ødelagte afløb / brønde.