• Planlagte og igangværende opgaver for 2021

  marts 7, 2021
  1. Etablering af Nyt fibernet til alle lejligheder ved Dansk Kabel TV uden udgift for den enkelte bolig/ beboer. 
  2. Fjernvarmeproblemer i enkelte bygninger; pumpestyring – VVS opgave – aftalt møde 4. marts kl. 11 i kælderen opgang 17 kælderkontoret. Ejner.
  3. Udskiftning af gamle vinduer i soklerne til Nye 3 lags vinduer i kælderniveauet.
  4. Legepladsprojektet – er sat i proces – afventer tidsplan fra Maxplay. Ultimo maj 2021
  5. Etablering af nye Pergolaer i eksisterende opholdsområder, når brønde samt dræn er udskiftet:
   1. Opgang 1
   2. Opgang 11, 2 stk.
   3. Opgang 34 
   4. Opgang 9
   5. Opgang 27
   6. Opgang 32
   7. Opgang 17
  6. Opgravning rundt langs alle bygninger samt visse dele af opholdsområderne: 
   1. Rep. af gamle kloak brønde bunde samt, sandfangs brønde. 
   2. Optagning og renovering af gamle drænforløb, samt etablering af nye dræn fra regnvand.
   3. I forbindelse med montering af nye dræn, laver vi i samme moment sikring af sokler med Platon plader mod fugtindtrængning for at modvirke/ begrænse fugt i murværket
  7. Reetablering af områderne omkring bygningerne (græs). Indkøb og nedgravning af nye træer og prydbuske i hele området. Bliver lavet på afsluttende vis efter der er udskiftet dræn og sikret sokler (Plan og tidsforløb udarbejdes senere og lægge på hjemmesiden)
  8. Nyt Rengøringsfirma skal indkøres, de starter op fra uge 9.
  9. Der opsættes Nye opslagstavler i alle 9 vaskerier.
  10. Affalds ø ved nummer 2 udvides grundet mangel på plads til Containere.
  11. Overdragelse af de administrative opgaver fra Newsec til Administration Danmark – løbende opfølgning og kontrol. 
  12. Ejner laver en tidsplan for udv. aktiviteter således vi sikrer at vi får det bedst mulige flow uden tilbagegang.