• Opdatering på fornyelsesprojekt

    maj 10, 2021
  • Skovhuggeren er ved at være færdig med at fjerne rødder og andre rester efter nedtagningen af de gamle hække. Nu bliver jorden revet og gjort klar til græssåning, mens den videre beplantning afventer gravearbejdet som konsekvens af en nødvendig løbende udskiftning af de gamle lerdrænrør omkring bygningerne.

    Bestyrelsen arbejder ligeledes på en løsning ved vores “terrasser”, som formentlig bliver en let pergolaløsning med beplantning omkring.
    Begge dele må afvente at graveriet er overstået og det bliver næppe aktuelt i 2021.