• Efter Generalforsamlingen

    august 16, 2021
  • Nøgler til container på storskraldspladsen fåes hos Viceværten/Ejner ved nærmere aftale mail eller tlf. 31160656

    Der er planlagt opstart på etablering af linjeafvanding samt nye sandfangsbrønde ved opgang 27-32 i uge 43 for at stoppe vandindtrængning i opgangene.

    Der er planlagt udskiftning og etablering af nyt omfangsdræn omkring Bavnehøj Park 5-6 til foråret 2022.