• Altanprojekt og boliger på 2. Sal

    maj 31, 2022
  • Cobo meddeler, at der ikke er aktuelle planer om at bygge en 2. sal på. Det er ikke økonomisk rentabelt.

    I denne sammenhæng, har den samlede bestyrelse valgt at udsætte et muligt altanprojekt på ubestemt tid. De kraftigt stigende priser på materialer samt arbejdskraft, gør det økonomisk og praktisk uoverskueligt at igangsætte så stort et projekt.