• Fremtidig beplantning i BHP

    maj 31, 2022
  • Der er fjernet en del hække og småtræer, dels som rottesikring og dels for at give plads til etablering af omfangsdræn. Dette har efterladt bebyggelsen med et noget “nøgent” udtryk, der skal betragtes som midlertidigt. I indeværende budgetår, er der desværre ikke økonomisk luft til at genplante ret meget, men bestyrelsen håber og planlægger, at det vil ske i 2023.