• Opdatering omkring vandudgifter

  marts 9, 2023
 • Til bestyrelsen

  I havde stillet spørgsmålstegn ved foreningens vandudgift til budgetmødet. 

  Jeres spørgsmål er vist aldrig blevet besvaret, da medarbejderen som var på opgaven er fratrådt i mellemtiden. 

  Foreningens vandudgift har set sådan her ud i de seneste årsregnskaber:

  RegnskabUdgift
  2017/18680.259,00 
  2018/19727.789,00 
  2019/20627.348,00 
  2020/21832.102,00 
  2021/22570.180,66 

  Det er sidste regnskabsår, der stikker ud. 

  Jeres vandopgørelser følger kalenderåret, og vi modtager årsopgørelser omkring april måned hvert år. 

  Sidste regnskabs år : I april 2021 fik I efterregninger for forbruget i år 2020 på kr. 65.000, og aconto raterne blev samtidig sat op. 

  I dette regnskabsår: I april 2022 fik I tilbagebetaling for forbruget i år 2021 på kr. -76.000, og aconto raterne blev samtidig sat ned igen. 

  Det lader til, at ejerne brugte meget vand i 2020 – måske fordi mange var hjemsendt pga. Covid-19. 

  Jeg har ligeledes givet James og administrator for COBO (CEJ) besked om ovenstående, da de skal varsle skatter og afgifter for deres lejere. 

  Jeg håber, at det besvarer de spørgsmål I havde. 

  Venlig hilsen
  Dorte Ingildsen 
  Administrator
  Administration Danmark