• Igangværende arbejder i BHP områderne.

  oktober 16, 2023
 • August – oktober 2023
  Renovering af betonfacader på bagsiden af bygningerne: Eroderet beton udskiftes og pudses op, revnede sokkelpartier renoveres ligeledes.
  Det bemærkes, at maling af de “nye” betonfriser og sokler først bliver malet til næste år.

  Juli/august 2023
  Gennemført forsøgsprojekt med samlet indvendig og udvendig renovering, herunder maling af trappevægge og lofter nyt farvevalg, som forventes at være varierende for de kommende bygninger. Vil først blive igangsat trinvis i det nye budgetår 2024/2025.

  August 2023
  Bestyrelsen har besigtiget 2 forskellige modeller for udskiftning af altanvinduer inkl. radiator og vinduespartier fra gulv til loft.
  Beslutning om en endelig model, som skal være gældende ifm fremtidige udskiftninger, vil blive udmeldt på den årlige Generalforsamling.

  Vaskerier – beslutning?
  Bestyrelsen har besluttet, at der ikke for nuværende vil ske en sammenlægning / nedlæggelse af enkelte vaskerier.
  Det betyder i praksis, at det årlige underskud ved driften af alle 9 vaskerier indarbejdes i budgettet fremover.

  Fjernvarme – ny leverandør?
  Bestyrelsen har opsagt den ret bekostelige  manuelle aflæsningsaftale med ISTA A/S.
  I stedet er der indgået en meget billigere aftale med Techem A/S efter en udbudsrunde, hvor også ISTA fik lov til at byde påny.

  Asfaltarbejder
  Samtlige huller i den gamle asfaltbelægning er udbedret i foråret.