• Bavnehøj Park ligger i Værløse by og består af 9 lejlighedsblokke med 27 opgange, fra nummer 1 til nummer 34.

    Værløse er en del af Furesø, som ligger i Nordsjælland, med ca. 13.000 indbyggere per 2021.

    Byen er omkredset af 3 store søer: Furesøen, Farum Sø og Søndersø, der alle er omkranset af store skove, herunder Hareskoven. Ved Furesøen ligger byens bedste strand.

  • Ejerforeningens og beboerrepræsentationens formål er at varetage fælles anliggender, rettigheder og forpligtelser for samtlige Ejerlejligheder og Lejerlejligheder i Bavnehøj Park. Medlemskab af Ejerforeningen og Beboerrepræsentationen er obligatorisk.
    Ejerforeningens og Beboerrepræsentationens øverste myndighed er Generalforsamlingen, der vælger en bestyrelse, som efterfølgende er ansvarlig for at gennemføre generalforsamlingens beslutninger inden for det budget, der er vedtaget af generalforsamlingen.

    Bavnehøj Park har også en lukket gruppe på Facebook, hvor alle beboere er velkomne.

  • Her bor vi