• I 2005 planlagde Codan Forsikring at bygge en tagetage på nogle af blokkene i Bavnehøj Park. Det kunne ikke blive alle blokkene, da byggeprocenten i så fald ville overstige det maksimale.

  Efter at SEB Ejendomme havde købt Bavnehøj Park, blev rettighederne til at søge byggetilladelse tinglyst i forbindelse med etablering af Ejerforeningen og frasalg af lejligheder. SEB Ejendomme fik byggetilladelse til at etablere de ekstra lejligheder på en ny etage, men udnyttede aldrig denne byggetilladelse, som derfor bortfaldt.

  I 2017 købte Core Property Management de lejligheder, som SEB Ejendomme ejede, og nu arbejdes der så igen på etablering af en ny tagetage i Bavnehøj Park.

  I juni 2018 blev det meddelt, at arbejdet med at etablere ny tagetage er blevet udsat i mindst et år. Dog forlød det i september 2018, at bestyrelsen fortsat arbejder videre med at kigge på mulighederne for altanerne. Uden at det dog fremgik, hvad dette arbejde mere præcist gik ud på.

 • Byggeprojekt

  2018
  juni 28

  Andre Udskydelser

  Som konsekvens af CPM’s beslutning om at udskyde etablering af ny tagetage vil elementer af helhedsplanen tilsvarende blive udskudt. Det drejer sig om isolering af østfacaden, etablering af nyt haveanlæg, samt foring af faldstammer. Såfremt det af vedligeholdelsesmæssige grunde bliver påkrævet at gennemføre enkelte opgaver forinden, vil ejerforeningens bestyrelsen informere herom.
  juni 27

  Udskydelse

  Direktionen i CPM har valgt at lave en omprioritering i projekterne, således at tagboligprojektet i Bavnehøj Park udskydes. Det er stadig CPM´s intension at realisere projektet. Der kan på nuværende tidspunkt ikke gives en tidshorisont for, hvornår projektet starter op igen, det kan være om et år eller senere.
  maj 4

  Præsentation

  Core Property Management har fremsendt præsentation fra informationsmødet, svar på spørgsmål, samt det videre forløb
  april 9

  Informationsmøde

  På et informationsmøde i Galaksen fremlagde Core Property Management et ideoplæg for det fremtidige Bavnehøj Park.
  2017
  juli 26

  Notat om Rettigheder og Pligter

  Notat om ejerforeningens rettigheder og pligter i forbindelse med restejers etablering af ny tagetage
  juni 28

  Orientering til Lejerne

  Orientering til lejerne om Core Property Managements overtagelse af Bavnehøj Park
  juni 21

  Ekstraordinær Generalforsamling

  Bestyrelsen omdannes på en ekstraordinær generalforsamling. Efter generalforsamling bliver det klart, at Core Property Manager vil overveje at genoptage planerne om ny etage
  juni 6

  Orientering til Ejerne

  Orientering til ejerne om Core Property Managements overtagelse af Bavnehøj Park
  juni 2

  Artikel i Ejendomswatch

  Artikel i Ejendomswatch vedrørende Core Property Managements planer med Bavnehøj Park
  juni 1

  Lejligheder Sælges

  SEB Pension sælger deres lejligheder i Bavnehøj Park til Core Property Management
  2006
  juli 6

  Byggetilladelse

  Byggetilladelse (udløb et år efter, da byggeri ikke blev igangsat)
  januar 16

  Vedtægter Offentliggøres

  Vedtægter for Ejerforeningen Bavnehøj Park offentliggøres
  januar 16

  Beboerorientering

  Beboerorientering med bl.a planer om tagetage og muligheden for køb
  2005
  september 8

  10-årigt Vedligeholdelsesbudget

  10-årigt vedligeholdelsesbudget for Bavnehøj Park
  august 31

  Den Endelige Lokalplan

  Den endelige Lokalplan nr. 74 for Bavnehøj Park syd
  juli 15

  Notat fra Værløse Kommune

  Notat fra Værløse Kommune om indsigelser til lokalplanforslag
  april 5

  Artikel i Værløse Nyt

  Artikel i Værløse Nyt fortæller, at ny lokalplan for Bavnehøj Park er blevet sendt i høring