• Ejerforeningens formål er at varetage fælles anliggender, rettigheder og forpligtelser for samtlige ejere af ejerlejligheder i Bavnehøj Park. Medlemskab af ejerforeningen er obligatorisk.
    Ejerforeningens øverste myndighed er Generalforsamlingen, der vælger en Bestyrelse, som efterfølgende er ansvarlig for at gennemføre generalforsamlingens beslutninger inden for det budget, der er vedtaget af generalforsamlingen.

  • Links

  • Dokumenter