• Kontaktliste til Ejerne i Bavnehøj Park

    Ejendommens ID – Nr. 49421
    Ejendomsservice:

    Henvendelse til Inspektør Ejner Svendsen kan ske mellem kl. 8 og 16
    på mobil nr. 31 16 06 56 eller via mail: ejendomskontoret@bavnehoejpark.dk
    Henvendelser om indvendigt vedligehold:
    Herunder vaskerier, affugtere, tørretumbler, vaskemaskiner o.l.
    Henvendelser om udvendigt vedligehold:
    Herunder klimaskærm, altaner, vinduer, facader, parkeringsområder, grønne områder, veje,
    flisearealer, skraldeøer, kloakker, afløb og belysning.
    Vigtigt: Inspektøren skal kontaktes, hvis der er behov for at der skal lukkes for vand eller
    el i en opgang på grund af håndværkerarbejder
    Hvad gør I hvis der opstår en *Akut opstået skade?
    Det kan være brud på et vandrør, tilstoppet kloak, EL kortslutning i hovedinstallation, i
    sådanne tilfælde skal anmeldelsen ske til:

    Inspektør Ejner Svendsen, såfremt skaden sker inden for normal arbejdstid
    kl. 8-16.mobil nr. 31 16 06 56

    Skader, som opstår uden for almindelig arbejdstid skal ske til:
    Pro Skadesservice på telefon 42 70 70 30.
    *) Bemærk venligst, at i de tilfælde, hvor henvendelsen ikke viser sig at være uopsættelig,
    vil beboeren, der har rekvireret entreprenøren, selv skulle dække udgiften.

    Eksempler på ikke akutte hændelser:

    Ingen varme i radiatorerne, ingen strøm i enkelte stikkontakter, ingen lys i terræn.

    Såfremt et tilstoppet toilet viser sig at være selvforskyldt, skal beboeren selv dække
    udgiften til rensning.
  • Kontaktliste til Lejerne i Bavnehøj Park

     
    Lejere skal henvende sig til Maiken Dahl,
    CEJ Ejendomsadministration,
    mellem 10 og 16 på tlf. 33 70 77 06
    eller via mail:
    mda@cej.dk
    Viceværtservice:
    Henvendelse til Ejner Svendsen mellem
    8 og 16 på mobil nr. 31 16 06 56
    eller via mail:
    ejendomskontoret@bavnehoejpark.dk
    Tilladelse til at bruge penge fra konto for
    indvendig vedligeholdelse skal
    CEJ administrator kontaktes.
    Alle problemer med lejligheden, fx:
    - stoppede afløb
    - løbende toiletter
    - radiatorer
    - termostatventiler /varmemålere
    Spørgsmål om opkrævning af husleje,
    betaling af varme, aftale om leje af ekstra
    kælderrum. rettes til ejendommens
    administrator: CEJ Ejendomsadministration
    telefon 33 70 77 19
    mandag-torsdag fra kl. 9-16 og fredag 9-15
    Forhold der bør ordnes uden for lejligheden:
    - mangler i bygninger, fx belysning
    samt rengøring af fællesarealer inkl.
    vaskekældre,
    flisearealer, grønne områder og veje
      Problemer i forbindelse med indvendigt
    vedligehold.
      Godkendelse af regninger i forbindelse
    med godkendt indvendigt vedligehold
    af leje lejligheden.
    I tilfælde af *Akut opstået skade, fx brud på et vandrør, tilstoppet kloak, EL kortslutning i hovedinstallation skal anmeldelse ske til:

    Inspektør Ejner Svendsen kontaktes, hvis skaden sker mellem kl. 8-16,
    mobil nr. 31 16 06 56.

    Skader uden for alm. Arbejdstid skal ske til : Pro Skadesservice på telefon 42707030.
    *) Bemærk venligst, at i de tilfælde, hvor henvendelsen ikke viser sig at være uopsættelig, vil beboeren, der har rekvireret entreprenøren, selv skulle betale udgiften. Eksempler på ikke akutte hændelser: Ingen varme i radiatorerne, ingen strøm i enkelte stikkontakter, ingen lys i terrænet. Bemærk skulle et tilstoppet toilet vise sig at være selvforskyldt, skal beboeren selv dække udgiften til oprensning.