• Bestyrelsen for Ejerforeningen Bavnehøj Park har besluttet, at fra og med 1. januar 2018 genindføres betalingsordningen for beboere i Bavnehøj Park, når de låner fælleslokalerne i kælderen i opgang 11.

    Vær opmærksom på særlige Covid-19 regler. Læs mere

    Beboerne skal erlægge et depositum, jfr. Lejekontrakten, hvoraf halvdelen tilbagebetales efter aflevering af nøgler efter festen. Lejerforeningen og ejerforeningen deler de årlige driftsudgifter til ordningen. Det vil være Ejerforeningen v. Vibeke Haaning, som fortsat varetager ansvaret for booking, udlevering af nøgler, gennemgang af lokalerne og udfærdigelse af kontrakt på lån af lokalerne den ønskede dato/weekend forudsat naturligvis at lokalerne er ledige.

    Reservation af datoer sker via e-mail til Vibeke Haaning på fest@bavnehoejpark.dk.