• I henhold til ejerforeningens vedtægter skal den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af januar måned.
    Sidste frist for indlevering af forslag til den ordinære generalforsamling er ved udgangen af november måned.
    Forslag til generalforsamlingen kan kun indgives af ejere i Bavnehøj Park. Forslag skal indgives skriftligt eller pr. e-mail til et bestyrelsesmedlem i ejerforeningen, helst til bestyrelsesformanden. Forslagene skal være begrundede, og gerne med et økonomisk bud på, hvad forslaget vil koste at gennemføre.
    Der er ingen formkrav til forslagene, som dog naturligvis skal indeholde forslagsstillerens navn og adresse.

  • Referater - Ordinære Generalforsamlinger

  • Referater - Ekstraordinære Generalforsamlinger

  • Bestyrelsens Årsberetninger og Årsregnskab