• Her finder du referater fra Beboerrepræsentationens generalforsamlinger. Referatet udleveres ligeledes i hardcopy til den enkelte lejer.
    I henhold til vores vedtægter, afholdes den årlige generalforsamling inden udgangen af februar måned. Indkaldelsen sættes op som opslag i opgangen.
    Sidste frist for indlevering af forslag til den ordinære generalforsamling, er den 31. december.  Forslag kan kun indgives af lejere og skal afleveres skriftligt eller via mail til formanden. Forslaget skal være begrundet og indeholde forslagsstillers navn og adresse (nummer i BHP).
    Formandens beretning samt dagsorden udsendes cirka 2 uger før afholdelse af generalforsamling.
    Har du spørgsmål, som ikke kan afvente en generalforsamling, kan du sende en mail til lejerbestyrelse@bavnehoejpark.dk