• Kælderlokaler

  Alle kælderlokaler i Bavnehøj Park ejes af Core Property Management. Ejerforeningen har således intet at gøre med kælderlokalerne.

  Kælderlokalerne kan opdeles i følgende kategorier:

  • Fællesarealer, dvs. mellemgange, cykelkældre og vaskerier.
  • Selskabslokalerne i nummmer 11, som Core Property Management har stillet til rådighed for beboerne.
  • Lukkede kælderrum, som udlejes af Core Property Management.

  Hvis man ønsker at leje et kælderrum, skal man henvende sig til Core Property Management's administrationsselskab CEJ Ejendomsadministration.